ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на потребителите в онлайн платформата NaturaChoice Online

в сила от 01.05.2019 г.

Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта www.naturachoice.online и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

1.Обхват на действие

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се  събират от потребителите на уебсайта с адрес (URL) www.naturachoice.online („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребителите на Уебсайта се извършва от Силимарин ЕООД в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”). Администраторът на лични данни Силимарин ЕООД е дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 203102350, със седалище и адрес на управление 1000 София, ул. Ивайло №3.

Настоящата Политика е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Ако считате, че е налице проблем с обработването на вашите лични данни не се колебайте да се свържете пряко с нас чрез предпочитана от вас форма за контакт.

Нерешени спорове относно вашите права за защита на личните ви данни може да отнасяте и до независимия орган за контрол в областта на защитата на личните данни  Комисията за защита на лични данни.

2. Валидност и действие

Настоящата Политика за защита на лични данни („Политика”) определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез използването на Уебсайта.

Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”). Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес,  телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия с клик върху опцията „Съгласен съм” при регистрация в Уебсайта

Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на  настоящата Политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: http://naturachoice.online/защита-на-личните-данни/

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен. В случай че сте съгласни, е нужно да изразите своето изрично съгласие с направените промени, като изберете опцията „Съгласен съм с промените” при последващ достъп до Уебсайта.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за регистрирани и нерегистрирани потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

3. Данни, които събираме за вас и вашата потребителска активност

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и без регистрация на потребителски профил. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни само при регистрация или поръчка.

Ние събираме данни за вас и вашата потребителска активност или когато вие я предоставите, или автоматично от устройствата, които използвате, когато (1) ползвате нашите услуги, (2) регистрирате потребителски профил в платформата, (3) контактувате с нас посредством онлайн форми или (4) използвате инструментите за обмен на информация с други членове на платформата.

Лични данни, предоставяни от Вас

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, или изпращате поръчка, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с най-строгите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст.

Успешната регистрация или изпращане на поръчка изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни, както и създаването на уникална парола.

При създаването на потребителски Профил или изпращане на поръчка следва да предоставите своите:

 • име
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • адрес за доставка

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка на Потребителите.

Потребителят е отговорен за предоставената от него информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

– Информация за Вашето Устройство: 

Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

– Информация за местоположение: 

Когато използвате услугите на Уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

– Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта: 

Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Информация, която събираме чрез Бисквитки:

Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно смарт устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилно смарт телефон или друго смарт устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

Използваме Бисквитки, за да персонализираме нашите услуги и да ви предоставим потребителска удовлетвореност в най-голяма степен. Бисквитките правят използването на нашата платформа по-бързо и по-надеждно. Вие винаги може да изберете да не използвате Бисквитки, да контролирате тяхното използване или изобщо да забраните на уебсайта да използва Бисквитки на вашите устройства.

Ние използваме следните видове бисквитки:

 • Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
 • Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.
 • На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на Уебсайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки от трети страни“. Доставчиците, трети лица, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Контрол върху използването на бисквитки

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, като избере съответната опция от Съобщението за бисквитките при осъществяване на първоначален достъп до Уебсайта.

Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

 • За нормалното функциониране на всички услуги в Уебсайта, включително, но не само: за създаването на регистрация в Уебсайта, за изпращане на поръчки чрез Уебсайта, за осъществяване на комуникация с Администратора;
 • За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;
 • Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това при регистрация, или алтернативно по всяко време чрез формата за отписване, достъпна в Помощния център на платформата;
 • Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, кампании, игри и други ресурси на нашия уебсайт, както и  инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;
 • Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;
 • За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.
 • Да ви изпратим съобщение по Вайбър или друго комуникационно приложение, по което можем да се свържем с Вас, за Ви уведомим за статуса на Вашата поръчка (законовото основание за изпращане на това съобщение е изпълнение на наше договорно задължение)

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

6. Вашите права

Всички законови права върху вашите данни, изброени по-долу, които имате в качеството си на потребител на онлайн услуги, предлагани от NaturaChoice Online, може да упражните чрез изпращане на изрично искане на email адрес [email protected] или чрез методите, на разположение на  потребителите в Помощния център.

Вие имате законно признатото право, без да дължите нищо, по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни.

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор

Вие имате право да коригирате информацията, която съхраняваме относно Вас.

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни.

Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им.

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България – Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или онлайн на адрес https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

Администраторът предоставя отговор на полученото искане за упражняване на право на Потребителя в срок от 2 (два) месеца, считано от получаване на съответното искане. Поради сложност или обем на искането, както и поради броя на исканията, срокът за отговор може да бъде удължен с допълнителен 1 (един) месец.

7. Къде и за какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, през който вие притежавате активен потребителски профил на Платформата и за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай, че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

8. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни и подходящото ниво на защита на конфиденциалността и целостта на данните и предотвратяването на унищожаване, загуба, неправомерна промяна или неразрешено разкриване на лични данни.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

В случай че сме Ви предоставили парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тази парола и ще предприемате превантивни мерки за сигурността на вашия потребителски профил. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите паролата си на други лица.

За повече информация или помощ при упражняване на вашите права не се колебайте да потърсите нашето съдействие чрез контактите, посочени на Платформата.

Wishlist 0
Continue Shopping

Меню