Политика за връщане и замяна

Всеки потребител има право да върне закупен продукт и да получи обратно платената цена според условията на Програмата за възстановяване на плащанията. Потребителят може да върне продукт дори и ако търговецът не е посочил в своите условия, че приема връщане на продукти.

Стартиране на процедура за връщане от потребител

  • трябва да бъде изпратена заявка за откриване на процедура за връщане или замяна, чрез контактната форма на онлайн платформата, към която се прилага предвидения в уебсайта Формуляр за отказ; Изпратете заявка

  • описва се причината за заявката;
  • ако продуктът е получен повреден към заявката се прилагат снимки, показващи явните недостатъци;

В срок до 2 работни дни потребителят ще получи обратна връзка от търговеца или от NaturaChoice Online. Отговорът на заявката зависи от причините за стартиране на процедурата за връщане или замяна:

Потребителят е получил грешен продукт или е доставен повреден или дефектен

(1) заявката за връщане може да бъде приета и разходите на потребителя да бъдат възстановени. Цената на обратната доставката е за сметка на търговеца;

(2) На потребителят може да му бъде предложено частично възстановяване на разходите, а продуктът да не бъде връщан;

(3) Може да бъде предложена опция за връщане на продукта срещу замяна с други алтернативни продукти;

Потребителят е променил решението си за покупката

(1)заявката за връщане може да бъде приета и разходите на потребителя да бъдат възстановени. Цената на обратната доставката може да бъде за сметка на потребителя;

(2) Може да бъде предложена опция за връщане на продукта срещу замяна с други алтернативни продукти;

(3) Заявката за връщане може да бъде отказана ако потребителят е нарушил сроковете според условията на Програмата за възстановяване на плащанията.

Срокът за обратната доставка е 3 работни дни след получаване на съобщение за приета заявка за връщане;
Срокът за възстановяване на разходите на потребителя е 5 работни дни от датата на получаване на обратната доставка или от датата на постигане съгласие с търговеца.

Обратната доставка трябва да бъде направена от потребителя във вида, в който е била получена. Това означава, че продуктът не може да бъде използван, променян по никакъв начин и всички допълнителни материали като подаръци, рекламни продукти или аксесоари към продукта трябва да бъдат върнати заедно със самия продукт.

Отмяна на процедура по връщане

Ако потребителят промени своето решение след като е изпратил заявка за връщане или замяна, заявката може да бъде отменена от потребителя, чрез подаване на втора заявка за отмяна;

Wishlist 0
Continue Shopping

Меню