Програма за възстановяване на плащанията

Всеки потребител има право да получи обратно платената цена за продукт или поръчка.
Програмата гарантира справедливо отношение към всички страни в покупко-продажбата.

NaturaChoice Online има за цел да осигури сигурна среда, където всички страни – и потребителите, и търговците – да се чувстват защитени.  Затова NaturaChoice Online участва в процеса на осъществяване на търговските операции между потребителите и търговците в ролята на арбитър и посредник по следните  начини:

(1) плащанията към търговците постъпват в сметка на NaturaChoice Online и не се освобождават, докато не изтече законоустановения срок от 14 дни за правото на връщане на закупената стока;

(2) голяма част от продуктите, предлагани от търговците се съхраняват в склад на NaturaChoice Online и доставките се изпълняват от NaturaChoice Online.

Всеки потребител има право да получи обратно платената цена за продукта и доставката при условията на Програмата.

Рискове, покрити от Програмата за възстановяване на плащанията

 • продуктът не е получен;
 • полученият продукт не отговоря на описанието в листинга и не е възможно да се намери решение директно с търговеца;

 • продуктът е получен с дефекти или с нарушена цялост на фабричната опаковка;

Ако потребителят е получил друг продукт или продуктът не отговоря на описанието от листинга, NaturaChoice Online адресира заявката към търговеца, който трябва да вземе отношение в рамките на 2 работни дни и да предложи алтернативни продукти за замяна. Ако потребителят не е удовлетворен от предложените от търговеца решения, тогава потребителят има право да направи заявка за връщане и при условията на Програмата да му бъдат възстановени разходите за покупката. Ако потребителят не е получил продукта или е получил повреден продукт и се установи, че казусът попада в покритите от  Програмата рискове, тогава NaturaChoice Online връща на потребителя цената на продукта и доставката по някой от предвидените методи на плащане.

Рискове без покритие от Програмата за възстановяване на плащанията

 • продукти, повредени след като са били приети от потребителя
 • продукти, които не са получени от потребителя или от името на потребителя;

Други изисквания

 • продуктът и доставката трябва да са платени по някои от предвидените начини и потребителят трбва да представи документ, който доказва покупката;

 • потребителят трябва да уведоми NaturaChoice Online, че не е получил продукта или че стартира процедура за връщане или замяна, чрез контакната форма на онлайн платформата в Помощния център;

 • потребителят трябва да върне продукта във вида, в който го е получил;

 • потребителят е длъжен да приеме доставката, освен ако няма писмено потвърждение от куриера, че е направен отказ поради явни недостатъци или повреди на продукта. Ако потребителят откаже да приеме доставката без да има оправдателни причини, неговата заявка за откриване на процедура по Програмата за възстановяване на плащанията би била невалидна и неприемлива.

Срокове

 • Потребителят може да докладва за неполучена доставка до 14 дни след обявения срок на доставката.

 • Потребителят може да изпрати заявка за връщане не по-късно от 14 дни след датата на получаване на доставката.

 • Потребителят е длъжен да изпрати върнатия продукт в срок от 3 работни дни след дата на приемане на заявка за връщане.

 • Когато потребителят изпрати заявка за замяна, получава отговор с възможни решения в срок от 2 работни дни. В противен случай потребителят може да стартира процедура по връщане.

 • Ако е договорена замяна, потребителят е длъжен да изпрати обратно продукта в срок от 3 работни дни. Ако не го направи в определения срок, процедурата по замяна се прекратява.

 • Ако потребителят не изпрати върнатия продукт в определения срок, но в същото време получи в замяна друг продукт, потребителят дължи цената на втория продукт плюс цената на доставката за него;

 • Ако доставката е получена след като е изпратена заявка за възстановяване на плащане, тя може да бъде отменена.

Wishlist 0
Continue Shopping

Меню