ПОМОЩ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

в полза на потребителите, които купуват онлайн стоки или услуги

Ние от NaturaChoice Online искаме нашите клиенти да бъдат добре информирани за правата си и защитени като потребители. Ето защо ви предоставяме връзки към полезни институции, от които можете да получите допълнителна информация за правата си, както и помощ в случай на необходимост или просто да намерите ресурси по темите, които ви вълнуват в качеството ви на онлайн потребители.

Преди да предприемете крайни мерки, моля, уверете се, че познавате добре правата си, обърнете към институциите за безплатен съвет и се опитайте да постигнете споразумение с търговеца

Ако все пак всички други варианти са изчерпани и сте взели решение да подадете жалба срещу онлайн търговец, трябва да изберете кой безпристрастен орган да разгледа вашата жалба

Комисията за защита на потребителите (КЗП) – е водеща институция по отношение правата на потребителите. Към нея можете да подадете жалба или сигнал чрез попълване на електронна форма, да проследите нейното развитие и да получите решение.

КЗП предлага и алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци, като за целта можете да се обърнeте към т.нар. Помирителна комисия. На сайта на КЗП ще намерите и полезни съвети за пазаруване по интернет, които ще ви запознаят с правата ви на потребител в глобалната мрежа.

Европейска комисия(ЕК).Като граждани на Европейския съюз, вие можете да се обърнете с жалба и директно към Европейската комисия (EK) по електронен път.

EК предлага онлайн решаване на спорове между потребители и търговци, отнасящи се до онлайн покупки. Услугата се предоставя на всички европейски езици, в т.ч. и на български.

Много държавни органи предоставят полезна информация по отношение на специфичните функции, които осъществяват. Активните потребители могат да намерят връзки към страниците в Интернет на всички регулаторни органи, които имат отношение към дейността на NaturaChoice Online, за да бъдат добре информирани и да постигнат гарантирано удовлетворение от собствения си потребителски опит.

Министерството на здравеопазването

МЗ поддържа актуални списъци на производители и търговци на лекарствени продукти и медицински изделия, както и на продукти със значение за здравето, които имат съответните разрешителни и лицензи.
http://www.mh.government.bg

Изпълнителна агенция по лекарствата

ИАЛ поддържа регистри на търговци, производители и лекарствени продукти, като предлага и продуктова информация.

http://www.bda.bg

Столична регионална здравна инспекция

В рубрика „Здравен контрол“ ще намерите подробна информация с изискванията към козметичните продукти, както и за други стоки със значение за здравето на човека.
https://srzi.bg/bg

Български фармацевтичен съюз

БФС следи редовно темата за онлайн продажбата на лекарствени продукти и информира обществеността за злоупотреби. Съюзът поддържа и регистър на магистър-фармацевтите.
https://bphu.bg

Българската агенция по безопасност на храните

Полезна информация ще намерите в рубриката на сайта – „За потребителя“.

http://www.babh.government.bg

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Запознайте се с новата правна рамка за защита на личните данни и инструментите за закрила от посегателство срещу тях.
https://www.cpdp.bg

Wishlist 0
Continue Shopping

Меню